Materiály

Materiály jsou v závislosti na  požadovaných jakostních stupních vyráběny metodou:

 

- elektrostruskového přetavování (kvalita ESR)

- vakuovou metodou (kvalita VAR)

 

Nástrojové oceli

VTA FORG 1.6W: nástrojová ocel třídy 19 je ekvivalentem jakosti 19552 s vylepšenými vlastnostmi a je určena pro práci za tepla s vyšší otěruvzdorností a tvarovou stálostí. Zvyšuje životnost nářadí.

Magneticky měkké oceli

VTA FEMAG: magneticky měkká ocel s definovanou B-H charakteristikou je mimořádně čistou ocelí s nízkým obsahem nežádoucích prvků, s vysokou úrovní mikrozrnitostí a homogenitou. Je určena pro elektronovou mikroskopii.

Niklové slitiny

Nimonic 80 : speciální nástrojová ocel s vysokým obsahem legujících prvků, jež je vhodná k použití pro výrobu nástrojů a zařízení pracujících za extrémních podmínek.

Využití slitina:

Ni-Al: výroba drátů, hřídelí, pump

Ni-Be: formy pro vstřikování plastů

Ni-Co: zvyšuje mag. vlastnosti

Ni-Mn: korozní odolnost v prostředí se S za vyšších teplot

 

Nástrojová ocel – je využívána k opracování ocelí nižších jakostí (např. konstrukční ocel), případně se z ní vyrábějí nástroje jako formy na lisování plastů, formy na kování (tzv. zápustky) ocelí do požadovaného tvaru, válce do válcovacích tratí, složité formy na výrobu pneumatik, speciální formy na lití materiálů.

 

Nerezová ocel – využívá se stále ve větší míře, a to v souvislosti s přibývající výrobou polotovarů vyráběných z této oceli. Uplatnění nachází v architektuře, potravinářství, lékařství, při výrobě chirurgických nástrojů, implantátů.

 

Speciální ocel – magnetické měkké oceli pro laboratorní přístroje výborně vedou magnetické pole a zároveň vůči němu zůstávají netečné, tzn. po vypnutí pole nedochází k magnetizaci ocele a pole je rychle vybito. Tyto materiály jsou používány v elektrotechnice (reproduktory, trafostanice).

 

Ocel na bázi Fe3Al (aluminidy) – tento materiál se vyznačuje především vysokou pevností a houževnatostí. Má stejné, ne-li lepší mechanické vlastnosti než nástrojové ocele, je o porovnání levnější s ohledem na vstupní suroviny, ale výroba a následné zpracování jsou poměrně složité. Použití: dřevozpracující průmysl, vojenský a lodní průmysl.

 

Ni slitiny – lopatky turbín, hydraulické rozvaděče, části motorů (ventil, sedla), kovací vložky, tyče do ropného průmyslu, chemický průmysl. 

 

Mo slitiny – jaderná energetika, kosmický program.

 

TI slitiny – v uvažované jakosti Grade 2 jsou vhodné pro automobilový a letecký průmysl.

 

27