Vzdělávání

Společnost je zaměřena na popularizaci vědy a výzkumu s cílem zvýšit zájem studentů středních škol o technické vzdělávání. Její pozornost se soustřeďuje také na další vzdělávání zaměstnanců, a to jak vlastních, tak externích.

29