Vize

Základním strategickým záměrem jsou technické a technologické inovace a služby ve sféře strojírenství a metalurgie s cílem zvyšování konkurenceschopnosti českého strojírenství a současně maximalizování hodnoty společnosti.

30